Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

 

Pomorze Wschodnie

12 maja 2010r.

Pomorze Wschodnie, zwane też Gdańskim lub Nadwiślańskim obejmuje tereny między rzeką Łebą a dolną Wisłą. We wczesnym średniowieczu zamieszkiwały tu plemiona Pomorzan. W połowie X w. tereny te Mieszko I włączył do państwa polskiego. 2 władcą tym, wiąże się założenie w latach 970-980 u ujścia Wisły grodu gdańskiego, który już w XI w. liczył ok. 1 tys. mieszkańców. W okresie załamania się wczesnofeudalnej monarchii piastowskiej (1034-1038) Pomorze Gdańskie oderwało się od Polski. Zwierzchnictwo polskie przywrócił Kazimierz Odnowiciel (1047). Jednak nie utrzymało się ono długo i już w 1060 r. Pomorze usamodzielniło się.


Kamień Pomorski

15 maja 2010r.

Miasto powiatowe nad Zalewem Kamieńskim, naprzeciwko Wyspy Chrząszczewskiej. Uzdrowisko (solanki, borowiny), port żeglarski i rybacki, duża mleczarnia. Końcowa stacja bocznicy kolejowej z Wysokiej Kamieńskiej. Ośrodek turystyki, cenne zabytki. Liczy około 10 tys. mieszkańców.


Dzieje Świnoujścia

16 września 2011r.

W 875 r. kronikarz zwany Geografem Bawarskim wymienia plemię Wolinian. Tereny obecnego Świnoujścia w IX—X w. wchodziły w skład plemiennego państwa Wolinian, które w X w. Mieszko I przyłączył do Polski. Przekazy historyczne wspominają, iż u ujścia Świny, na obydwu jej brzegach istniały dwa grody obronne. Gdy zniszczył je sztorm morski zostały odbudowane, ponieważ były ważnym punktem strategicznym. Ponownie uległy zniszczeniu podczas najazdów duńskich w końcu XII w.