Fala - nad morzem

wczasy, wakacje, urlop

Porty i stocznie na wybrzeżu

24 maja 2012r.

PORTY. Trzy porty pierwszej klasy — Gdańsk i Szczecin — oraz wiele mniejszych z Ustką, Kołobrzegiem i Darłowem na czele stanowią szerokie wrota łączące Polskę-ze światem. Po zlikwidowaniu sztucznego tworu, jakim było „Wolne Miasto Gdańsk", utworzyliśmy zespół portowy Gdynia — Gdańsk. Przed wojną jedynym naszym portem była Gdynia. Niebyła ona jednak należycie wykorzystana. Przyczyniała się-do tego bezplanowość poczynań gospodarczych w Polsce przedwrześniowej. Również z portu gdańskiego nie mieliśmy należytej korzyści wskutek akcji antypolskiej, jaką rozwijali nacjonaliści niemieccy. Po wojnie oba te porty,, dzięki pomocy Związku Radzieckiego, zostały uruchomione w bardzo krótkim czasie. Już w lipcu 1945 roku wyruszył z Gdyni pierwszy statek załadowany polskim węglem. Od tej chwili tempo odbudowy, a następnie rozbudowy zespołu Gdańsk — Gdynia postępuje szybko. Port szczeciński, najwięcej zniszczony, wymagał też największego wkładu inwestycji i pracy. Jednakże, dzięki Związkowi Radzieckiemu, wszystkie trudności zostały pokonane. Już w 1948 r. całość obrotu towarowego w naszych portach osiągnęła: w zespole Gdańsk — Gdynia — 12.7 mil. ton, w zespole Szczecin — świnoujście —I 3,1 mil. ton, Ustka, Kołobrzeg i Darłowo dały łącznie 0,8 mil. ton. Plan 6-letni przewiduje dalszą rozbudowę urządzeń i magazynów portowych, dzięki czemu osiągną one zdolność przeładunkową 32 mil. ton. W ramach Planu 6-letniego zespół Gdańsk —■ Gdynia stanie się portem bazowym dla państw demokracji ludowej, co dla rozwoju zespołu będzie miało olbrzymie znaczenie. Ponadto w ramach Planu nastąpi specjalizacja pracy portów. Gdańsk przejmie ładunki masowe, Gdynia drobnicę. Wobec specjalizacji pracy Szczecinowi przypada rola portu tranzytowego. Naturalnym jego zapleczem jest Śląsk połączony ze Szczecinem wielką magistralą wodną Odrą, która jest również naturalną drogą do morza dla bratniej Czechosłowacji. Nawiązanie ożywionych stosunków gospodarczych z Niemiecką Republiką Demokratyczną także przyczyniło się do zwiększenia roli portu szczecińskiego. Mniejsze porty staną się przede wszystkim portami usługowymi i poważnymi bazami rybackimi. Rozwój transportu morskiego pociąga za sobą konieczność wzrostu ilości ton jednostek pływających. Nasza flota składająca się częściowo z jednostek uratowanych przed zniszczeniem, rewindykowanych, a głównie ze zbudowanych po wojnie, wzrosła ilościowo w porównaniu ze stanem przedwojennym o 186%. STOCZNIE. Podstawą rozwoju floty są stocznie. Pierwszy rudowęglowiec, całkowicie zbudowany w polskiej stoczni, został nazwany imieniem przodownika pracy — Sołdka. Dziś nasze stocznie mają za sobą poważny dorobek. Plan 6-letni przewiduje budowę 575.000 TDW statków morskich różnego typu, przede wszystkim frachtowców pełnomorskich służących do przewożenia ładunków masowych i drobnicy. Stocznie stają się w ramach Planu 6-letniego podstawą rozwoju naszej floty handlowej.

ocena 4.1/5 (na podstawie 37 ocen)

wybrzeże, nad morzem, pomorze